20 oktober 2018

Jubileumdag 25 jaar bestaan

Besloten dag voor leden van de NSHS

 

17 of 18 november

Themaavond Spieren van de Shire

door paardenfysiotherapeute Tara Velthof

 

22 februari 2019

Algemene Leden Vergadering

meer...