De Nederlandse Shire Horse Society verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant zijn. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe wij de persoonsgegevens verwerken

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Leden en vrijwilligers.
• Mensen die interesse tonen in ons lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad.
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle bestuursleden en aanverwante commissies van de Nederlandse Shire Horse Society verwerken persoonsgegevens. De ledenadministrateur, de evenementencommissie en de persoon die verantwoordelijk is voor de registraties van de paarden, zijn degenen die het meest met persoonsgegevens te maken hebben.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van de NSHS of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, je zaken toesturen als ons magazine of toegangskaarten voor een evenement. Als je eenmaal lid of relatie van ons bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken of om het lidmaatschapsgeld te incasseren. Maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van de NSHS. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

 

Verwerkt de NSHS ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken dergelijke persoonsgegevens niet, omdat ze voor ons van geen enkel belang zijn.

 

Hoe gaat de NSHS met mijn persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door deze op te vragen bij onze ledenadministratie. Daarnaast kan ieder bestuurslid je gegevens inzien. Soms worden je gegevens doorgespeeld naar een commissielid, als hij of zij deze gegevens nodig heeft voor het uitoefenen van zijn of haar taak.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de NSHS

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen het Bestuur of een commissie, dan kan de ledenadministratie je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. De NSHS kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor ons met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de NSHS kun je terecht bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wijzigingen privacybeleid

De NSHS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het privvacybeleid zal openbaar toegankelijk op onze website worden vermeldt.

 

 


 

28 februari 2020

Algemene Leden Vergadering

De Dissel, Hooglanderveen

 

6 maart 2020

Colt Approval

Manege de Nieuwe Heuvel, Lunteren

 

20 - 22 maart 2020

National Shire Horse Show

Stafford, UK

 

25 april 2020

Buitenrit Loonse en Drunense duinen

Herberg en manege d'n Dries

 

meer...