Paardenpaspoort

Op basis van een Europese richtlijn is in de Nederlandse wet vastgelegd dat ieder paard een paspoort moet hebben. Dit paspoort is in de gehele Europese Unie vereist met het oog op identificatie, een effectieve beheersing van ziekten en ter bescherming van de menselijke voedselketen.

Als een veulen geboren wordt moet er binnen 6 maanden een paspoort aanwezig zijn. Een dier waarvoor het paspoort na deze termijn wordt aangevraagd, wordt onherroepelijk uitgesloten van de menselijke voedselketen.

Dit moet te allen tijde bij het paard bewaard worden; dus als het paard in een pensionstal of manege staat, moet het paspoort daar ter plaatse zijn en niet bij de eigenaar thuis. Ook als het paard vervoerd wordt, moet het paspoort mee. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kunnen er hoge boetes worden gegeven.

Deze Europese Richtlijn dateert van 2009 en is in 2016 herzien. Voor paarden die vóór 2009 zijn geboren en paspoorten die vóór die tijd zijn afgegeven gelden overgangsregels en soms kan het paspoort niet meer geldig zijn. In zo’n geval is het raadzaam om advies te vragen bij de registratiecontactpersoon van de NSHS, Aline Molenaar.

Een paardenpaspoort wordt uitgegeven door een daartoe bevoegde instantie. Sommige grote Nederlandse stamboeken mogen paspoorten verstrekken, maar voor paarden die niet tot het betreffende ras behoren, wordt dan een “neutraal” paspoort afgegeven. Wanneer u uw Shire wilt laten inschrijven in het Shire stamboek met een officieel Shire paspoort, dan gebeurt dat bij het Engelse moederstamboek, dat beheerd wordt door de Engelse Shire Horse Society (S.H.S.). Mocht u later besluiten om dat alsnog te doen, dan zijn daar extra hoge kosten aan verbonden. Let wel: een paard mag niet tegelijkertijd meerdere paspoorten hebben.

 

Er is een veulen geboren

De eigenaar van een veulen is verantwoordelijk voor een juiste identificatie en registratie van het dier. Voor het aanvragen van een paspoort voor uw veulen moet er door de dierenarts een chip ingebracht worden, waarmee het altijd geïdentificeerd kan worden. Vervolgens maakt hij een schetskaart waarop het chipnummer, de naam, aftekeningen, kleur en andere uiterlijke kenmerken worden vastgelegd. Ook neemt hij DNA monsters af van zowel het veulen als van de moeder, ten behoeve van een “ouderschapverificatie”.

Als er van de moeder reeds eerder een DNA profiel is gemaakt, dan hoeft dat niet nogmaals te gebeuren. Bewaar dus een DNA profiel goed om het een volgende keer weer te kunnen gebruiken.

Bent u niet van plan om later met het veulen te gaan fokken, dan kunt u het laten registreren als “Non Breeding”. Er is dan geen DNA test vereist; u krijgt wel een officieel Shire paspoort.

De Engelse Shire Horse Society stelt als eis, dat het paspoort vóór 1 november van het jaar van geboorte moet zijn aangevraagd. Zo niet dan wordt er een boete geheven.

Klik hier om uw veulen te laten registreren via de ICS. 

 

Prefix = Stalnaam

Ook de naamgeving van Shire-veulens is aan regels gebonden. Een (roep)naam moet namelijk altijd worden voorafgegaan door de “stalnaam”, ofwel de “prefix” . Bijvoorbeeld Southwood Rupert, waarbij Southwood de prefix is en Rupert de roepnaam. Wanneer u als merriehouder voor het eerst wilt gaan fokken met uw merrie en u wilt het veulen onder uw eigen naam als fokker laten registreren, dan bent u verplicht om een prefix aan te vragen. Deze prefix is verbonden aan de fokker en wordt bij de S.H.S. in een databank vastgelegd. Zodoende kunnen aan de hand van de prefix de fokker worden getraceerd en allerlei gegevens worden opgevraagd.

U kunt zelf een prefix bedenken, maar er mogen géén afkortingen in voorkomen. In Engeland wordt een prefix vaak verbonden aan iets typerends uit de omgeving waar de fokker woont, bijvoorbeeld de naam van een streek, cottage, of straat. Een prefix wordt specifiek aan één fokker toegekend; er bestaat dus een geringe kans, dat de door u bedachte prefix reeds wordt gebruikt door een andere fokker en niet meer aan u kan worden toegekend. Daarom moet u altijd wachten op goedkeuring door de Engelse Shire Horse Society (via de NSHS) voordat u de prefix in gebruik kunt nemen. Voor het aanvragen van een prefix kunt u contact opnemen met de voorzitter.

 

Verandering van eigenaar

De eigenaar van een Shire is verplicht om als zodanig bij het stamboek geregistreerd te staan en in het paspoort vermeld. Als u een Shire heeft gekocht, moet u dit binnen 30 dagen geregeld hebben. Bij oudere paspoorten (vóór 2016/2017) is het van belang dat de vorige eigenaar op de juiste pagina zijn handtekening heeft gezet als “vendor”. Vervolgens vult u op dezelfde pagina uw naam en adres in en plaatst u uw eigen handtekening als “purchaser” (koper).

Recente paspoorten (sedert 2016/2017) bevatten in sectie IV een pagina voor “details of ownership”, waarop u als nieuwe eigenaar uw gegevens invult en ondertekent. Zorg er voor dat u bij aankoop van een paard direct het paspoort overhandigd krijgt. U mag het paard niet vervoeren zonder paspoort. Overigens is het paspoort niet een juridisch bewijs van eigendom. Daartoe geldt een koopovereenkomst en een bewijs van betaling.

Klik hier voor het overzetten van uw Shire op uw naam via de ICS.

 

Overlijden van het paard

Een paspoort blijft in principe eigendom van de uitgevende instantie, de S.H.S. dus. Binnen 30 dagen na overlijden van een paard moet het paspoort daarom worden teruggestuurd. Dit kan via de secretariaat. Als u er prijs op stelt om het paspoort te behouden, dan kunt u dat kenbaar maken. Er wordt dan zorg gedragen dat de S.H.S. wordt geïnformeerd en dat het paspoort ongeldig wordt gemaakt, waarna u het weer terugkrijgt. Als uw paard wordt overgedragen aan de verzekering of wordt geslacht, dan wordt het paspoort door de betreffende instantie ingenomen.

 

Dekking

Wanneer u uw merrie wilt laten dekken, dan kiest u natuurlijk eerst heel zorgvuldig een geschikte hengst. Na de dekking moet u van de hengstenhouder een “dekbon” ontvangen; deze bewaart u zorgvuldig omdat die te zijner tijd nodig is bij de registratie van het veulen. De hengstenhouder stuurt een exemplaar aan het eind van het jaar naar de ICS. Dit dient voor ouderschapsverificatie. Het is belangrijk dat de hengstenhouder de dekbon opstuurt, omdat er anders later problemen ontstaan bij de registratie van het veulen.

 

Hengstenkeuring

Om met een hengst officieel te mogen fokken moet deze door de S.H.S. zijn goedgekeurd als dekhengst. Nakomelingen kunnen dan ook officieel in het Shire stamboek worden ingeschreven.

Een dergelijke goedkeuring gebeurt in twee fasen: op 2-jarige leeftijd een voorlopige goedkeuring en op 5-jarige leeftijd de definitieve.

Bij een voorlopige goedkeuring krijgt de hengst een Colt Notification. Hij mag dan worden ingezet voor dekkingen. Een hengst die op 5-jarige leeftijd definitief wordt goedgekeurd, krijgt een Approval. Een hengst kan op die leeftijd ook worden afgekeurd, bijvoorbeeld als er een of meer afwijkingen worden geconstateerd, die zich pas na de eerste keuring hebben gemanifesteerd. Dit heeft geen invloed op eerdere dekkingen.

Jaarlijks organiseert de NSHS in het voorjaar een hengstenkeuring, die in de Gentle Giant News of een Nieuwsbrief wordt aangekondigd. Bij voldoende aanmeldingen vindt de keuring plaats op een centrale plaats in het land. De keuring bestaat uit twee delen, namelijk een klinische keuring door een Nederlandse dierenarts en een keuring door één of twee “Colt Inspectors” die door de SHS zijn benoemd. De bevindingen worden voorgelegd aan een comité van de SHS en het resultaat wordt na enkele weken, tezamen met het bijgewerkte paspoort naar de hengstenhouders gestuurd. De vereiste raskenmerken en toegestane kleuren kunt U terug vinden bij de dekhengsten onder de rasstandaard bij de Shire.

 

Duplicaat paspoort

In geval een paspoort verloren is gegaan of kwijtgeraakt, dan kan er via Aline Molenaar een duplicaat worden aangevraagd. In het nieuwe paspoort zal worden vermeld dat het om een duplicaat gaat en tevens wordt het betreffende dier definitief uitgesloten van de voedselketen. Als het origineel wordt terug gevonden, dan moet het naar de SHS worden geretourneerd.

 

Tarief leden 

Tarief niet-leden 

Prefix aanvraag

EUR 60,00

EUR 115,00

Duplicaat paspoort

EUR 70,00

EUR 77,50

Non Members Levy

EUR 15,00

EUR 22,50

International Service Certificate

EUR 15,00

EUR 22,50

Hengstenkeuring

Op basis van nacalculatie

 

De "Non Members Levy" wordt éénmaal per jaar in rekening gebracht aan degenen die één van bovengenoemde diensten afneemt, maar géén lid zijn van de Engelse SHS.

 

 

10 september 2022

Nationale Shire Show NL

De Nieuwe Heuvel, Lunteren

 

meer...